Our store in Beaumaris is open 10am-5pm Monday-Saturday and 11am-4pm on Sundays

Janet Bell

Five Miles Book by Janet Bell


FIVE MILES contains 45 watercolours selected from over 150, produced by Anglesey artist Janet Bell during January 2021. When the country was in lockdown she set herself the challenge to complete at least a painting a day inspired by her five mile radius, armed with a sketchbook, brushes and a new tin of watercolours.

From the pebbly beaches of Penmon to the sandy wind swept shores of Llanddona; from the river at Lleiniog flowing into the Menai Strait, to the views of the Snowdonian mountains beyond; this book documents lockdown on the south east tip of Anglesey, all through an artist’s eyes.

Mae PUM MILLTIR yn cynnwys 45 o luniau dyfrlliw wedi’u dewis o dros 150 a wnaed gan yr arlunydd o Fôn, Janet Bell, yn ystod Ionawr 2021. A’r genedl dan glo, gosododd her iddi’i hun i gwblhau o leiaf un darlun bob dydd wedi’i hysbrydoli gan ei phum milltir sgwâr, gyda’i llyfr braslunio, brwsys a thun newydd o ddyfrlliwiau yn ei llaw.

O draethau caregog Penmon i lan môr tywodlyd gwyntog Llanddona; o’r afon yn Lleiniog yn llifo i mewn i’r Fenai, i olygfeydd o fynyddoedd Eryri y tu hwnt; dyma ddogfen o’r cyfnod clo ym mhen de-ddwyreiniol Ynys Môn, a hynny drwy lygaid artist.

Each book comes hand signed by Janet Bell.

Bilingual. English and Welsh language.

104 Pages.

Printed on 150gsm paper.

 SIZE 30.5 x 15.5cm